Η dTEC50mD είναι μία Νέα Ταμειακή Μηχανή Λιανικής και Εστιατορίου  και έχει κατασκευαστεί και αδειοδοτηθεί με βάση της ΑΑΔΕ  Α1173

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:15DMS686/08-04-2024
 • VOUCHER PRODUCT ID:Κατηγορία 5 K.05.01 160569
 • VOUCHER PRODUCT ID:Κατηγορία 6 K.06.01 160570

Ειδικά χαρακτηριστικά εστιατορίου

 • Ακύρωση Απόδειξης που έχει εκδοθεί
 • Πιστωτική Απόδειξη -Τιμολόγιο
 • Σύνδεση με myData και αποστολή Τιμολογίου
 • Εύρεση Στοιχείων πελάτη από την ΑΑΔΕ
 • Τέλος Παρεπιδημούντων
 • Φόρος Διαμονής
 • Διαχείριση 150 τραπεζιών
 • Εκτύπωση Τελικής Απόδειξης με αναγραφή αναλυτικά τον αριθμό και ώρα έκδοσης των προσωρινών αποδείξεων που έχουν εκδοθεί σε αυτό το τραπέζι
 • Διαχείριση των Επιστροφών Ειδών που έχουν αποσταλεί στο τραπέζι σε προηγούμενη παραγγελία
 • Διαχείριση 5.000 ειδών με αποθήκη
 • Διαχείριση 30 Οδηγιών για τον τρόπο παρασκευής των Ειδών
 • Διαχείριση 50 τμημάτων
 • Διαχείριση 20 κατηγοριών
 • Διαχείριση 10 πληρωμών
 • Διαχείριση 16 χειριστών
 • Μεταφορά Τραπεζιού από Τραπέζι σε Τραπέζι
 • Μεταφορά Πιάτων σε άλλο τραπέζι
 • Μερική Πληρωμή  Τραπεζιού
 • Aυτόματο κλείσιμο των Ανοικτών τραπεζιών Eκτύπωση ανοιχτών λογαριασμών
 • Eκτύπωση ανάλυσης λογαριασμού Eκτύπωση συνόλων ανά τραπέζι
 • Διαχείριση Εισιτηρίου
 • Αποστολή εκτύπωσης της παραγγελίας.(Έως και 16 διαφορετικούς εκτυπωτές)

Επιπλέον Αναφορές

 • Ανοικτών τραπεζιών
 • Συγκεκριμένου τραπεζιού με πλήρη καταγραφή όλων των παραγγελιών
 • Εκτύπωση ημερήσιων πωλήσεων με ανάλυση ανά Φ.Π.Α
 • Συγκεντρωτικές πωλήσεις ανά τμήμα και ημερομηνία
 • Απόδοση Φ.Π.Α. από ημερομηνία έως ημερομηνία
 • ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ SERVER Γ.Γ.Π.Σ

Συνδέσεις Συσκευών

 • BarCode Reader
 • Εκτυπωτή κουζίνας
 • Ηλεκτρονικό ζυγό
 • Εξωτερική Οθόνη 5 γραμμών
 • Εξωτερικό Windows keyboard
 • EFT POS
brands

You have not viewed any product yet.