Οι Θερμικοί εκτυπωτές διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες.Υπάρχουν οι εκτυπωτές
Κουζίνας για εστιατόρια, οι εκτυπωτές Αποδείξεων, οι εκτυπωτές Τιμολογίων, οι εκτυπωτές αναφορών-Reports κλπ. Ακόμα υπάρχουν εκτυπωτές 2 διαστάσεων εκτύπωσης σε Θερμικά Ρολά (Θερμικές Χαρτοταινίες) σε διαστάσεις 80×80 αλλά και 57×50 για εξοικονόμηση χαρτιού και λιγότερα έξοδα.

Εκτυπωτές Categories