Τα Φορητά Τερματικά-PDA χρησιμοποιούνται για λήψη παραγγελιών στα τραπέζια των επιχειρήσεων εστίασης – εστιατόρια από το σερβιτόρο. Μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ακόμα και σε Αποθήκες για καταγραφή αποθεμάτων-Stock με το
κατάλληλο λογισμικό.

Φορητά Τερματικά (PDA) Categories