Οι Φορολογικοί μηχανισμοί – ΕΑΦΔΣΣ είναι συσκεύες εγκεκριμένης φορολογικής σήμανσης παραστατικών λιανικής και χονδρικής πώλησης.Ακόμα συνδέονται με την AAΔΕ και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας myData της ΓΓΠΣ. Οι φορολογικοί μας μηχανισμοί συνδέονται με Driver Τύπου Α και Driver Τύπου Β με όλες τις Εμπορικές Εφαρμογές του εμπορίου και την εφαρμογή Synolo Business.

Προβολή όλων των 8 αποτελεσμάτων