Οι Ζυγαριές-Ηλεκτρονικοί Ζυγοί χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι μόνο ζύγιση και απόβαρο, η δεύτερη είναι για ζύγιση και υπολογισμό αξίας και η τρίτη είναι ετικέτας με εκτύπωση βάρους αξίας τιμής και ημερομηνία λήξης, εκτύπωση barcode και συστατικών – διατροφικών χώρας προέλευσης, περιγραφή είδους. κ.λ.π. Όλες οι Ζυγαριές-Ηλεκτρονικοί ζυγοί συνδέονται απευθείας με το Synolo Business για την καλύτερη διαχείριση-οργάνωση και απόδοση της επιχείρησής σας.

Ηλεκτρονικοί Ζυγοί Categories