Τα Barcode Scanners χειρός-πάγκου διαβάζουν όλα τα barcode προϊόντων τύπου γραμμικού κώδικα η Qr-code D1-D2 για κάθε χρήση, όπως τυποποιημένων τροφίμων,ζυγιζομένων ειδών,φαρμάκων,ειδών ένδυσης,υπόδησης,ανταλλακτικών κλπ.

Scanner Barcode Categories