Ηλεκτρονικά Βιβλία Mydata

Ηλεκτρονικά Βιβλία mydata

Ξεκινά η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση καθώς και η διασύνδεση με το myDATA της ΑΑΔΕ. Σε πιλοτική εφαρμογή από 01/10/2020 έθεσε η ΑΑΔΕ τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της πλατφόρμας myDATA, με ημερομηνία υποχρεωτικής

Περισσότερα

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ)

Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) Απόσυρση από την χρήση μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (1362 Β΄)

Περισσότερα